donderdag 11 oktober 2012

Changes

October 2011
Sucked back into a clinical depression
Living alone in an appartment
Not opening my mail because I was afraid someone would write me something that proved I was failing at doing what needed to be done
Feeling like I could never escape from depression
On sick leave once again because I still couldn't tell my boss I couldn't do what he asked to be done/implied to had to be done/whatever I thought needed to be done
Feeling like a loser because I kept failing at getting better

October 2012
Depression is gone, I'm even off my meds :)
I live with my parents
I open my mail, still freaks me out a bit sometimes, especially letters from government departments.. but I think everyone experiences that!
I know my depression is lurking in the shadows, but as long as I keep away from the shadows, I'll be ok.
Well.. still on sick leave lol, but getting better and better and hoping I'll be working again soon
Don't know yet about protecting myself in a work environment.. but it feels okay to tell someone that I can't do something for whatever reason.
I don't feel like a loser anymore. I accomplished a lot this last year, I have changed a lot this last year.
I'm in a relationship in which I can be myself, with all my insecurities, with all my strengths, with all my weaknesses, with all my humor, with all my love. I feel safe in this relationship.

The change
Now what made this all happen? It's very simple... I finally admitted to myself that I couldn't do it on my own, that I wasn't able to fix this by myself, that I wasn't strong or committed enough to help myself. So I reached out for help and found exactly what I needed to get back to who I am, to being me. I want to thank my parents for being there for me, for opening their home for me, for investing time and a piece of themselves in me to get me back on my feet. But most of all I want to thank God for not letting go of me, for being there for me when I finally realized that I am a pearl in Gods hand. He knew me before I was born, he knows me inside and out and loves me for who I am and for who I can be. I am a beloved daughter of God. And no matter what happens, no matter what dark forces come and attack me, I know this: I am good enough in the eyes of the Lord, so who am I and who are you to tell me otherwise?!

===============================================

Veranderingen

Oktober 2011
Terug in een diepe depressie
Alleen in een appartementje
Open mijn post niet omdat er misschien wel een brief tussenzit waarin iemand mij erop wijst dat ik niet doe wat ik moet doen
Gevangen in het gevoel dat ik nooit zal ontsnappen aan mijn depressies
Weer in de ziektewet omdat ik nog steeds mijn baas niet durf te vertellen dat ik niet kan doen wat hij van me vraagt, laat doorschemeren wat er gedaan zou moeten worden, wat ik denk dat er gedaan moet worden
Voel me een verliezer omdat ik faal wanneer het om beter worden gaat

Oktober 2012
Geen depressie meer, ik ben zelfs van mijn medicijnen af :)
Ik open mijn post, soms nog steeds een beetje angstig, in het bijzonder als er post van de overheid komt, maar ik denk dat iedereen dat heeft!
Ik weet dat mijn depressie in de schaduwen wacht, maar zolang ik uit de buurt van de schaduwen blijf, zal het goed met me gaan
Tja.. nog steeds in de ziektewet lol, maar het gaat steeds beter met me en ik hoop dat ik binnenkort weer werk
Weet niet hoe het zal gaan in een werkomgeving, of ik mezelf dan kan beschermen, maar het voelt goed om iemand te zeggen dat ik iets niet kan, om welke reden dan ook
Ik voel me geen verliezer meer. Ik heb veel voor elkaar gekregen dit afgelopen jaar, ik ben veranderd in het afgelopen jaar
Ik heb een relatie waarin ik mezelf kan zijn, met al mijn onzekerheden, met al mijn kracht, met al mijn zwakheden, met al mijn humor, met al mijn liefde. Ik voel me veilig in deze relatie

De verandering
Wat heeft er nu voor gezorgd dat er zoveel veranderd is? Het is eigenlijk heel simpel. Ik heb eindelijk tegenover mezelf toegegeven dat ik het niet zelf kan doen, dat ik het niet zelf 'beter' kon maken, dat ik niet sterk genoeg of toegewijd genoeg was om mezelf te helpen. Dus zocht ik hulp en vond precies wat ik nodig had om terug te komen bij wie ik ben, om mezelf te zijn. Ik wil mijn ouders bedanken omdat ze er voor me waren, omdat ze hun huis voor mij opengesteld hebben, omdat ze tijd en een stukje van henzelf in mij geïnvesteerd hebben zodat ik weer op mijn voeten terecht kon komen. Maar boven alles wil ik God bedanken dat Hij me niet heeft laten gaan, dat Hij er voor me was toen ik me eindelijke realiseerde dat ik een parel ben in Gods hand. Hij kende me voordat ik geboren werd, Hij kent me door en door en houdt van me om wie ik ben en kan zijn. Ik ben een geliefde dochter van God. En wat er ook gebeurd, welke duistere krachten me ook aanvallen, ik weet dit: ik ben goed genoeg in de ogen van de Heer, dus wie ben ik of wie ben jij om te zeggen dat ik niet goed genoeg ben?!

Engagement

"An engagement or betrothal is a promise to marry, and also the period of time between proposal and marriage – which may be lengthy or trivial. During this period, a couple is said to be betrothed, affianced, engaged to be married, or simply engaged."

I can happily announce that Fred and I are engaged to be married. No he didn't do a libdub involving the entire village, no he didn't jump from the sky, land before me and pop the question, no he didn't take me to a game and had the question projected on the scoreboard... he simply held me in his arms, told me he didn't want to go another day without me and asked me to marry him. And since we're engaged now.. you know what my answer was ;)

==========================================

Verloving

"De verloving is het wederzijds geven van een trouwbelofte, en ook de periode tussen de vraag en het huwelijk - deze periode kan lang zijn of kort. Gedurende deze periode is het paar verloofd."

Met blijdschap laat ik de wereld weten dat Fred en ik verloofd zijn. Nee hij deed geen libdub met het hele dorp, nee hij landde niet aan een parachute voor mijn voeten om me vervolgens te vragen, nee hij nam me niet mee naar een wedstrijd en liet de vraag op het scorebord projecteren... hij hield met gewoon in zijn armen, vertelde me dat hij geen dag meer zonder me wilde en vroeg of ik met hem wilde trouwen. En aangezien we nu verloofd zijn... weet je wat ik geantwoord heb ;)