donderdag 7 februari 2013

Labels

Sometimes it seems like we're label printers on feet.. 'Stupid', 'Nice', 'Nag', 'Nice but dumb', 'Smart but not nice', 'Reformed', 'Evangelic', 'Self centred', 'Don't expect too much'. We label people and once we've labelled someone, it's like we are done getting to know them. We already 'know' everything there is to know right?

A few weeks ago our pastor prayed that we would continue to be able to see past the image we made of someone and that made me think. Am I like that? Do I label someone and then that's it? And the answer is yes, I do that. "I don't have to listen that carefully to what he/she is saying, because he/she always nags and doesn't really add anything to the discussion". Bam! Labels 'nag' and 'talks much but doesn't really say anything' are stuck to that person. These labels color everything this person will ever say to me. A shame really, because if that person does add something to the discussion or has a good idea.. then I'm not open to it because it doesn't fit the labels I put on that person.

'Oh boy, there she is with her stupid comments again'. Bam! Label 'doesn't get it' applied. Yup, before I ever ask her for her opinion, she'll have to make a brilliant remark about quantum physics.

We all have our own label printers and we label as we please with it. We seldom ask someone else if they agree with our label ("Do you think he's a pain in the ass too?"). It's when someone we trust puts labels on someone, it gets a little dangerous, because then we are prone to copying that label without checking if it is the right one. 'Stay away from him, he's a little bit weird'. Skittish looks when we meet that person, because even though you've never talked to him, you know him to be weird, because no one gets a label like that and doesn't deserve it! When we don't check, but mindlessly accept that the label is right because someone we trust said so, then how much better are we than al those people who discriminate against others because of what is 'commonly known to be true'?

Shouldn't we (as Christians) just throw away our label printers? Don't we owe it to our neighbours to see them without prejudice? Over and over again? Or are there levels of severity? Light labels like 'nice', 'boring', 'always doing well so no need to ask' are easily discarded. But what about labels like 'self centred', 'manipulating', 'liar'? Are we able to discard those labels when someone proves over and over again that he/she deserves them? And do we even have to do that? How do you know if someone is different from what you thought, if you are not willing to look beyond the labels?

"Do not judge, so you will not be judged...". Are my (negative) labels in the judging category? Or am I just being a pain in the ass myself by labelling my labelling with a label that says 'wrong'?

==============

Labels

Soms lijkt het wel alsof we labelprinters op pootjes zijn... 'Stom', 'Leuk', 'Zeur', 'Aardig maar dom', 'Slim maar niet aardig', 'Gereformeerd', 'Hervormd', 'Evangelisch', 'Egocentrisch', 'Niet teveel van verwachten'. We labelen mensen en als we eenmaal er een label opgeplakt hebben, is het net alsof we klaar zijn met het leren kennen van die ander. We 'weten' alles immer al?

Een paar weken geleden bad onze dominee om ons toch vooral verder te laten kijken dan het beeld dat we ons al gevormd hadden van iemand en dat zette me aan het denken. Ben ik ook zo? Plak ik er een labeltje op en dan zijn we klaar? En het antwoord is ja, dat doe ik ook. "Ik hoef niet zo goed te luisteren naar wat hij/zij zegt, want hij/zij zeurt altijd zonder daadwerkelijk iets aan te dragen" Hoppa! Labeltjes 'zeur' en 'praat veel maar zegt niets' opgeplakt. Deze labels kleuren alles wat deze persoon verder ooit nog tegen mij zal zeggen. Eigenlijk zonde, want mocht hij/zij nou ooit iets zeggen dat wel ter zake doet of een goed idee hebben.. dan is dat in mijn hoofd al afgeschoten want het past niet bij de labeltjes die ik erop geplakt heb.

'Oh jee, komt zij weer aan met haar domme opmerkingen'. Hoppa labeltje 'snapt niet waar het werkelijk om gaat' opgeplakt. Yep.. voordat ik ooit haar mening vraag, moet ze toch eigenlijk wel eerst een briljante uitspraak over kwantum mechanica gedaan hebben.

We hebben allemaal onze eigen labelprinter en daarmee labelen we naar eigen inzicht. We vragen zelden aan iemand anders of hij/zij toevallig hetzelfde labeltje opgeplakt heeft ('Vind jij hem ook zo vervelend?'). Het is pas als een vertrouwenspersoon gaat labelen dat er gevaar ontstaat. We zijn geneigd om zo'n label zonder eigen toetsing over te nemen. 'Blijf maar bij hem uit de buurt, hij is een beetje raar'. Schichtige blikken als je zo iemand tegenkomt, want hoewel je nog nooit persoonlijk contact hebt gehad met diegene, staat vast dat hij 'raar' is, zo'n label verdien je tenslotte niet zomaar! Als we niet meer zelf toetsen, maar gedachteloos overnemen wat een ander aan labels uitgedeeld heeft, hoeveel beter zijn we dan, dan al die mensen die discrimineren op basis van wat er 'algemeen bekend' is over een bevolkingsgroep?

Moeten wij (als christenen) onze labelprinter niet gewoon weggooien? Zijn wij het onze naaste niet verplicht om alle labels te verwijderen en onbevooroordeeld te kijken? Elke keer weer? Of bestaan er gradaties? Lichte labeltjes als 'leuk', 'saai', 'gaat alles altijd goed, hoef dus niet te vragen hoe het gaat', zijn gemakkelijk te verwijderen. Maar hoe gaan we om met labels als 'egocentrisch', 'manipulatief', 'liegt'. Zijn we bereid om labels te verwijderen als iemand keer op keer bewijst dat hij/zij de labels verdient en moeten we dat? Hoe weet je of iemand ander is dan jij gedacht had, als je niet bereid bent verder te kijken dan de labels die je al opgeplakt had?

"Oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld worde". Vallen mijn (negatieve) labels ook onder het kopje oordelen? Of doe ik nu gewoon moeilijk en ben ik mijn labels met een label 'fout' aan het labelen?