maandag 21 mei 2012

Love

A stranger came knocking on the door
I looked through the spyhole
I don't open the door for just anyone yanno

He looked into my eyes
and I felt like I knew him
even though I had never seen him before

We started talking
without words
two lost souls spiraling into a concerto

I knew before she did
I felt before she could
and I opened the door

to let him in
into her heart
=================

Liefde

Een vreemde klopte op de deur
Ik keek door het spionnetje
Ik doe de deur namelijk niet voor iedereen open

Hij keek in mijn ogen
en het voelde alsof ik hem kende
ook al had ik hem niet eerder gezien

We begonnen te praten
zonder woorden
twee verloren zielen wervelend in een concert

Ik wist het voordat zij het wist
Ik voelde het voordat zij het kon voelen
en ik opende de deur

zodat hij binnen kon gaan
in haar hart

vrijdag 4 mei 2012

First date

5 minutes before I leave, my mom gives me some last minute tips:
- don't be too selfassured
- don't be too obstinate
- be a lil docile
- play hard to get

My mom thinks that's the way to land a guy and I don't think she's wrong about that.. but of course I messed up completely during the date.

He enters the bar where we agreed to meet up, I've got my camerabag in my hands, so I decide to do the Dutch thing and kiss him three times on the cheecks. "WRONG" my mom says in my head, "all that immediate kissing.. just don't do that, I don't like that at all!".

Since I'm nervous I ask him if he wants coffee. When he answers "yes please" I turn, walk over to the bar and get the two coffees. "WRONG" my moms says in my head, "always let the man take care of you".

After we've talked some we decide to start our walk.. I get my wallet, walk over to the bar and pay for the coffee. On my way back I realise what I just did and I say 'you don't mind me paying right?' and he gives the only right answer "no, but I'm paying for the next drinks". "WRONG" my moms says in my head,"I can forgive you for ordering the coffee.. but paying for it???".

During our walk we talk a lot, about religion, our children, our families, life. We click and it seems to go effortlessly. Half way through the walk he offers to carry my camerabag. "Don't be silly" I answer, "I can carry it myself!" and I put the backpack on my back again. In my head my mom rolls her eyes and just looks at me.

When we're back in the village, where 'Koninginnedag' is celebrated, we have another drink. We walk up and down all the festivities and well we kinda end up not knowing what to do. "A first date isn't supposed to last too long" he says and I nod my head. In my head my moms is nodding her head too. "But.. I'm having a good time and if you'd like it, I could stay a little longer", in my head my mom is saying "play hard to get!!!", but I nod again and I'm glad he isn't leaving yet.

After all the live music, singing along, laughing, we're both amazed at how time flies. We walk to his car and the awkward moment of saying goodbye arrives. In my head my mom is content with the three kisses I give him and me wishing him a save journey home. I wave at him en walk home, hoping that even though I made some mistakes during this date, he knows that I'm not as selfassured as I seem to be, that I don't have it all and that I can't do it all by myself. In my head my mom takes a deep breath and says "Child, it's so much easier to just let someone see and notice that, instead of making him guess" and she's right, it's just so hard to be vulnerable on a first date ;).

We're going for another walk on monday btw :)

===== Eerste date ====

5 minuten voordat ik de deur uitga, geeft mijn moeder me nog wat laatste tips:
- niet te zelfstandig overkomen
- niet te eigenzinnig overkomen
- wees een beetje volgzaam
- play hard to get

Volgens mijn moeder is dat hoe je een man "strikt" en volgens mij ziet ze dat niet eens zo verkeerd. Natuurlijk liep het in de praktijk compleet anders.

Hij komt binnen in het café waar we afgesproken hebben, ik heb mijn cameratas in mijn hand dus ik besluit spontaan hem geen hand te geven maar op zijn wangen te kussen (goed alternatief toch?). "FOUT" zegt mijn moeder in mijn hoofd, "al dat onmiddellijke gekus... gewoon niet aan beginnen, ik hou er niet van!".

Zenuwachtig als ik ben, vraag ik of hij koffie wil. Op zijn "ja, lekker", draai ik me om naar de bar, bestel twee koffie en loop met de koffie terug. "FOUT", zegt mijn moeder in mijn hoofd, "altijd de man voor je laten zorgen".

Na wat inleidend gebabbel besluiten we met onze wandeling te beginnen.. ik pak mijn portemonnee, loop naar de bar en betaal de twee koffie, ik loop terug, realiseer me wat ik zojuist gedaan heb en zeg nog "dat vind je toch niet erg he dat ik net betaald heb?", waarop hij het enige juiste antwoord geeft: "nee hoor, maar de volgende ronde is voor mij". "FOUT" zegt mijn moeder in mijn hoofd, terwijl ze dramatisch een hand naar haar voorhoofd brengt "dat je de koffie bestelt is tot daar aan toe, maar dat je 'm ook nog betaalt!!!".

Tijdens onze wandeling praten we veel, over het geloof, onze kinderen, onze families, het leven. Het klikt en eigenlijk gaat het allemaal vanzelf. Halverwege de wandeling biedt hij aan om mijn cameratas te dragen. "Nee joh, ben je gek", antwoord ik, "het lukt best hoor!" en ik zwaai mijn rugzak weer op mijn rug. In mijn hoofd draait mijn moeder haar ogen omhoog en zwijgt.

Als we weer terug zijn in het dorp, waar volop Koninginnedag gevierd wordt, drinken we nog wat. We lopen een keer heen en weer tussen de festiviteiten en staan een beetje besluiteloos bij elkaar. "De eerste date hoort eigenlijk niet te lang te duren" zegt hij, ik knik bevestigend. In mijn hoofd knikt mijn moeder tevreden mee. "Maar ik vind het gezellig, dus ik denk dat ik nog maar even blijf als jij dat ook wilt", in mijn hoofd zegt mijn moeder "play hard to get!!!", maar ik knik wederom bevestigend en ben blij dat hij nog niet weggaat.

Na alle live muziek, het meezingen, het lachen, zijn we eigenlijk allebei verbaasd over hoe snel de tijd is gegaan. We lopen naar zijn auto en dan komt het rare moment van afscheidnemen. In mijn hoofd knikt mijn moeder dit keer tevreden als ik hem weer drie keer op zijn wangen kus en een veilige reis terug wens. Ik zwaai en loop naar huis, hopend dat hij ondanks al mijn foutjes weet dat ik niet zo zelfverzekerd ben als ik over kan komen, dat ik het niet allemaal voor elkaar heb en dat ik niet alles in mijn eentje kan. In mijn hoofd zucht mijn moeder en zegt "kind, het is veel eenvoudiger als je dat gewoon laat zien en merken in plaats van dat iemand er naar moet raden" en ze heeft gelijk, maar het is zo moeilijk om te laten zien dat je kwetsbaar bent, in ieder geval op een eerste date ;).

Maandag gaan trouwens opnieuw wandelen :)