zondag 30 december 2012

Martin

I email him stuff about what I'm doing today, I ask him what he's doing. I want him to know that I'm thinking of him. I hadn't seen Martin for at least 10 years, before getting back in contact with im again. Martin is my brother. Since a couple of months we know he has terminal cancer. He is dying.

I remember him as a kid, how life was tougher on him than on us, his siblings. I remember how my father picked on him everytime he did something wrong. I remember him being ridiculed. He must have felt lesser than the rest of us when we were together. That's sad, being surrounded by your family and not feeling safe. At least I think he must have felt like that. We don't really talk about those kind of things now. We're keeping it positive!

Martin, that blond, skinny boy, who broke bonds with his family because... because of what? And does it really matter in this situation? Isn't this the time to let go of our differences? To not make things more difficult than they already are? Martin has no contact with his mom. Doesn't want any contact with his mom. Feels she 'tried everything to make his life miserable'. But what does that mean if you're living in Belgium, have a wife, a stepdaughter and a daughter, when you have a good job? If you may be proud of what you have accomplished, if you've shown the world you cóuld do it, you cóuld do it together. He has a mom that reminds him of times and places he wants to forget about, I have a mom who is being torn apart because her dying son won't see her. A son to whom she already had said farewell. A situation that she could finally look at with peace in her heart. As long as you know that the other person is doing okay, it's easier to have peace with these kind of decisions. But now things are different, now her motherheart screams because one of her sons is dying and keeping that in mind, he still wants no contact with her.

I have a brother who's dying and a mother who's being torn apart and I write 'stuff' about what I'm going to do today, ask him what he is going to do, because I need him to know that I'm thinking of him. There are so many things I would like to say, would like to ask, but I can't take the risk of losing this contact. Because I have a brother who is dying and a mother who is being torn apart.

=========================

Ik mail hem nietszeggende dingen over wat ik vandaag ga doen, vraag hem wat hij gaat doen. Ik wil dat hij weet dat ik aan hem denk. Ik had Martin al minstens 10 jaar niet meer gezien, voordat we weer in contact kwamen. Martin is mijn broer. Sinds een paar maanden weten we dat hij terminale kanker heeft. Hij gaat dus dood.

Ik herinner me hem als kind, hoe hij het moeilijker had dan wij, zijn grotere en kleinere zussen en broers. Hoe hij eruit gepikt werd door mijn vader als hij iets fout deed. Hoe hij belachelijk gemaakt werd. Hoe hij zich altijd de mindere gevoeld moet hebben als we bij elkaar waren. Dat is toch raar, als je omringd wordt door je familie, dat je je dan eigenlijk niet veilig voelt. Tenminste ik denk dat hij dat zo gedacht heeft. We praten niet echt over dat soort dingen. We houden het positief!

Martin, die blonde, dunne jongen, die brak met zijn familie, omdat.. tja waarom eigenlijk? En doet dat er nog toe in deze situatie? Moeten we juist nu dit soort dingen niet gewoon achter ons laten? Er niet over praten? De dingen niet moeilijker maken dan ze zijn? Martin heeft geen contact meer met zijn moeder. Wil ook geen contact. Vindt dat zij 'alles eraan heeft gedaan om zijn leven te verpesten'. Maar wat is verpesten als je inmiddels in België woont, een vrouw, stiefdochter en dochter hebt. Een goede baan hebt. Als je de wereld hebt laten zien dat je het wél kon, dat je het samen wél kon. Als je trots mag zijn op wat je samen bereikt hebt? Hij heeft een moeder die herinneringen oproept aan een tijd die hij wil vergeten, ik heb een moeder die verscheurd wordt omdat haar stervende zoon haar niet wil zien. Een zoon van wie ze al afscheid genomen had, vrede had met zijn beslissing om alle banden te verbreken. Zolang je weet dat het goed gaat met de ander, kun je je ook gemakkelijker neerleggen bij zo'n beslissing. Nu zijn de zaken anders, nu schreeuwt haar moederhart, omdat één van haar zoons dood gaat en zelfs met dat in zijn achterhoofd, geen contact wenst.

Ik heb een broer die doodgaat en een moeder die verscheurd wordt en ik schrijf hem nietszeggende dingen over wat ik vandaag ga doen, vraag hem wat hij gaat doen, omdat hij moet weten dat ik aan hem denk. Er zijn zoveel dingen die ik wil zeggen, zoveel dingen die ik wil vragen, maar ik wil het risico niet nemen dat dit contact verbroken wordt. Omdat ik een broer heb die doodgaat en een moeder heb die verscheurd wordt.

woensdag 19 december 2012

I carry your heart

Yesterday I watched a movie called 'In her shoes', it's not a fantastic movie and if it weren't for the poem that is read at the end by one of the characters, I probably wouldn't have watched it at all. The poem is by E.E. Cummings and it's called 'I carry your heart with me'. I love it, it brings tears to my eyes. Can you imagine someone sending you a poem like that? I'd like to think that this poem can also be used to describe our relationship with God. Wouldn't it be wonderful to live our Christian lives carrying Gods heart in our heart and letting the world know about it?

i carry your heart with me

i carry your heart with me(i carry it in
my heart)i am never without it(anywhere
i go you go, my dear; and whatever is done
by only me is your doing, my darling)

i fear no fate(for you are my fate, my sweet)i want
no world(for beautiful you are my world, my true)
and it's you are whatever a moon has always meant
and whatever a sun will always sing is you

here is the deepest secret nobody knows
(here is the root of the root and the bud of the bud
and the sky of the sky of a tree called life; which grows
higher than soul can hope or mind can hide)
and this is the wonder that's keeping the stars apart

i carry your heart(i carry it in my heart)

e.e. cummings

=========================

Gisteren keek ik een film genaamd 'In her shoes', het is geen fantastische film en als ik niet had geweten dat er aan het eind van de film een fantastisch gedicht voorgelezen wordt door één van de karakters, dan zou ik 'm waarschijnlijk niet eens gekeken hebben. Het gedicht is van E.E. Cummings en het heet 'i carry your heart'. Ik hou ervan, het brengt tranen in mijn ogen. Kun je je voorstellen dat iemand zo'n gedicht naar je stuurt? Ik denk graag dat dit gedicht ook gebruikt kan worden om onze relatie met God te beschrijven. Zou het niet fantastisch zijn als we ons leven als Christen leiden terwijl we Gods hart in ons hart dragen en de wereld dat laten weten?

Ik draag je hart met mij

ik draag jouw hart met mij(ik draag het in
mijn hart)ik heb het altijd bij me(overal ga jij
met mij mee, mijn lief; en wat er ook gebeurt
door mij alleen komt door jou, mijn liefste)

ik vrees geen noodlot(want jij bent mijn lot, mijn lief)ik wil
geen wereld(want schoonheid jij bent mijn ware wereld)
en jij bent het om het even wat een maan altijd betekende
en om het even wat een zon ook altijd zal zingen ben jij

hier is het grootste geheim dat niemand kent
(hier is de wortel van de wortel en de kiem van de kiem
en de hemel van de hemel van een levensboom; die hoger
groeit dan de ziel kan hopen of de geest kan bevatten)
en dit is het wonder dat de sterren in hun baan houdt

ik draag jouw hart(ik draag het in mijn hart)

e.e. cummings

dinsdag 18 december 2012

Footprints in the sand

I came across a song sung by Leona Lewis and of course had to think of this poem. Wanted to share.

One night I had a dream
I dreamed I was walking along the beach with the Lord
and across the sky flashed scenes from my life.
For each scene I noticed two sets of footprints
, one belonged to me and the other to the Lord.
When the last scene of my life flashed before me,
I looked back at the footprints in the sand.
I noticed that many times along the path of my life,
there was only one set of footprints.
I also noticed that it happened at the very lowest
and saddest times in my life.
This really bothered me and I questioned the Lord about it.
"Lord, you said that once I decided to follow you,
you would walk with me all the way,
but I have noticed that during the most troublesome times in my life
there is only one set of footprints.
"I don't understand why in times when I needed you most,
you should leave me."
The Lord replied, "My precious, precious child,
I love you and I would never, never leave you
during your times of trial and suffering.
"When you saw only one set of footprints,
it was then that I carried you."

=======================================

Ik kwam een liedje tegen gezonden door Leona Lewis en moest uiteraard denken aan dit gedicht.

Voetstappen in het zand..

Ik droomde eens en zie
ik liep aan 't strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen,
want ook de Heer liep aan mijn zij.

We liepen samen het leven door,
en lieten in het zand,
een spoor van stappen; twee aan twee,
de Heer liep aan mijn hand.

Ik stopte en keek achter mij,
en zag mijn levensloop,
in tijden van geluk en vreugde,
van diepe smart en hoop.

Maar als ik het spoor goed bekeek,
zag ik langs heel de baan,
daar waar het juist het moeilijkst was,
maar één paar stappen staan.

Ik zei toen "Heer waarom dan toch?
Juist toen ik U nodig had,
juist toen ik zelf geen uitkomst zag,
op het zwaarste deel van mijn pad..."

De Heer keek toen vol liefde mij aan,
en antwoordde op mijn vragen;
"Mijn lieve kind, toen het moeilijk was,
toen heb ik jou gedragen..."

My coat

I have a coat that no longer fits

I'm insecure, not half as tough as I pretend to be. I wear a coat that no longer fits, but of which I know it protected me against the winds, the rains, the storms. Not because it made me feel good, or gave me warmth, but because when I wore it, I could convince myself that nothing mattered. That coat was my shield. Put everything little thing in boxes and hide them in the pockets of my coat. What you can't see can't hurt you right? Sometimes that's what you need to survive. Stupid thing though is that your coat gets heavier and harder to wear, but walking around without a coat is not an option. Honestly? I'm starting to detest wearing that coat, yes I'm surviving, but who wants to just survive?

I have a coat that no longer fits

In one of the pockets, well maybe all of them, there are little notes. They say how to behave in certain situations. How to respond. What someone expects of me. What I think someone expects of me. How I can get approval, how to avoid getting rejected. If I were to combine all those little notes in a book, it would be to heavy to carry around. I miss little notes which say what I want, what I expect and what I can do to fullfill those expectations. While wearing my old coat it never occured to me to write that down, because that's not what matters when I wear my old coat. What I want is emotionally too hard, who I am is too complex because I just never took the time to think about that. I don't have pockets in my old coat for those kind off thoughts and even if I did have them, they would be too difficult to carry around with all the stuff I'm already carrying around with me.

I have a coat that no longer fits

I'm looking at my old coat. It's a mess. The pockets are giving way, the seems are torn. It isn't comfortable anymore. I get tired when I wear it. It's so heavy by now, that it is almost impossible to wear. But when the winds start howling, when the rains start falling, when the dark clouds gather for the storm, it's the only coat I have.

I have a coat that no longer fits

In order to live and not just survive I need another coat. No clue what it should look like. No clue how many pockets this one will have. No clue if I'm supposed to look at all the stuff in my old coat and decide what to put into my new coat and what not. No clue if this new coat is going to protect me. People try to help with my new coat. "You just have to....". I get a little sick and a little bit angry when I hear someone saying that. If I 'could just do things differently', don't you think I would already be doing things differently? It's like I tell someone to "just perform an operation", that's not something everyone can "just do"? If I could "just wear a different coat", I would have done so a long time ago!

I have a coat that no longer fits

I don't want to wear this coat anymore. It has become too heavy. I know it, I feel it. I want a new coat. One that'll fit again. One that is beautiful because I think so, not because someone else thinks so.

I have a coat that no longer fits

God loves me. I am a pearl in Gods hand and I can be who I am. That's the lining of my new coat, the threads that will keep everything together. Who I am, what I want, what makes me happy, will be the fabric of my new coat. Love will be the lining of my new pockets. Love for my loved ones, my neighbours, myself and God. Everything that ends up in my new pockets will be surrounded with love, forgiveness and grace. At least.. that's what I want. I'm still missing the cutting pattern on which to base my new coat. But that's, with Gods help, what I'll be figuring out.

I have a coat that no longer fits

Time to make me a new coat!

================================================

Ik heb een jas die niet langer past

Ik ben onzeker, niet half zo stoer als ik me soms voor doe. Ik draag een jas die niet langer past, maar waarvan ik weet dat hij me beschermde tegen de wind, de regen, de stormen. Niet doordat hij me goed liet voelen of warmte gaf, maar omdat als ik hem droeg ik mezelf wijs kon maken dat het allemaal niet uitmaakte. Die jas was mijn schild. Alles wegdrukken, in doosjes stoppen met een stevige deksel, hoppa alles in de zakken van mijn jas weggestopt. Dan zie je niet meer wat je weggestopt hebt en da's soms precies wat je nodig hebt om te overleven. Nadeel is dat je jas steeds zwaarder wordt, steeds moeilijker te dragen, maar zonder jas rondlopen is geen optie. Eerlijk gezegd begint de jas me tegen te staan, ja ik overleef, maar wie wil er nou alleen maar overleven?

Ik heb een jas die niet langer past

In één van de zakken, misschien wel in alle, van mijn oude jas zitten briefjes. Daarop staat hoe ik me in bepaalde situaties moet gedragen. Hoe ik moet reageren. Wat een ander van mij verwacht. Of wat ik denk dat die ander van me verwacht. Hoe ik goedkeuring van anderen kan oogsten, hoe ik vermijd dat ik afgewezen word. Als ik al die briefjes combineer in een boek is het boek te zwaar om te dragen. Ik mis briefjes waarop staat wat ik wil, wat ik verwacht en hoe ik daaraan kan voldoen. Tijdens het dragen van mijn oude jas is het nooit in me opgekomen om op te schrijven wat mij gelukkig maakt. Want daar gaat het niet om als ik mijn oude jas draag. Wat ik wil is emotioneel te zwaar, wie ik ben is te ingewikkeld omdat ik daar nooit bij stil heb gestaan, daar heb ik geen zakken voor en als ik ze al had, dan is dit te zwaar om ook nog mee te sjouwen.

Ik heb een jas die niet langer past

Ik kijk naar mijn oude jas. Het is zo onderhand een onding. De zakken scheuren uit, de naden laten los. Hij zit niet meer lekker. Ik word er moe van om hem te dragen. Hij is inmiddels zo zwaar dat het bijna onmogelijk is om hem te dragen. Maar als de wind opsteekt, als het gaat regenen, als de donkere wolken zich verzamelen voor de storm, dan is dit nog steeds de enige jas die ik heb.

Ik heb een jas die niet langer past

Om te leven in plaats van te overleven heb ik een andere jas nodig. Geen idee hoe die eruit moet zien. Geen idee hoeveel zakken erin zullen zitten. Geen idee of het de bedoeling is dat ik de zakken van mijn oude jas eerst uitpak en beslis of dat wat erin zit mee moet naar mijn nieuwe jas. Geen idee of die nieuwe jas me zal beschermen. Mensen proberen te helpen met het vormgeven van mijn nieuwe jas. "Je moet gewoon..." Ik word een beetje misselijk en ook een beetje boos als ik iemand dat hoor zeggen. Als ik "gewoon" de dingen anders kon doen, denk je dan niet dat ik dat al lang gedaan had? Het is alsof ik tegen iemand zou zeggen "je moet gewoon even een operatie uitvoeren" da's toch ook niet iets dat iemand zomaar kan? Als ik gewoon een andere jas aan kon trekken had ik dat al lang gedaan!

Ik heb een jas die niet langer past

Ik wil deze jas niet meer dragen. Hij is te zwaar geworden. Dat weet ik, dat voel ik. Ik wil een nieuwe jas, eentje die weer past, die mooi is omdat ík hem mooi vind, niet omdat iemand anders het een mooie jas vind.

Ik heb een jas die niet langer past

God houdt van mij. Ik ben een parel in Gods hand en ik mag er zijn, zoals ik ben. Dat is de voering van mijn nieuwe jas, het draad dat mijn nieuwe jas bij elkaar zal houden. Wie ik ben, wat ik wil, waar ik gelukkig van word is de stof die de nieuwe jas zal gaan vormen. Liefde wordt de voering van mijn nieuwe zakken. Liefde voor mijn kinderen, mijn naasten, mijzelf en voor God. Alles wat in mijn nieuwe jas in mijn zakken verdwijnt wordt omringd met liefde, vergeving, genade. Tenminste.. dat is de bedoeling. Ik mis het patroon nog op basis waarvan ik de stof uit kan knippen voor mijn nieuwe jas. Maar daar ga ik, met Gods hulp, weer mee bezig.

Ik heb een jas die niet langer past

Tijd voor een nieuwe jas!